Bij Kinderpretland gelden de onderstaande regels. U dient deze in acht te nemen. Bij het niet na leven van deze regels, zal U de toegang tot Kinderpretland worden ontzegd. U dient deze regels dus ook duidelijk te maken aan de bij Uw gezelschap behorende personen.

 • In de binnenspeeltuin geldt een algeheel ROOKVERBOD. Indien de buitenspeeltuin is geopend, kunt U op het buitenterras roken. Roken in de rest van de buitenspeeltuin kan brandgevaar op leveren en wordt afgeraden.
 • Kinderen onder de 12 jaar dienen onder begeleiding van een volwassenen te zijn.
 • De speelstructuur en het springkussen mogen niet met schoenen worden betreden.
 • Etenswaren en drank mogen alleen aan tafel worden genuttigd. Eten en/of drinken dat al rondlopend wordt genuttigd, wordt weggegooid.
 • Scherpe voorwerpen zijn in de speelstructuur en op het springkussen verboden.
 • Het is verboden om tegen glijbanen omhoog te klimmen of te lopen.
 • De glijbanen alleen en zittend gebruiken.
 • De rollenglijbaan alleen zittend op een sleetje gebruiken. Na gebruik het sleetje doorgeven aan de eerst wachtende en eventueel zelf weer in de rij gaan staan.
 • Het is verboden om ballen uit de ballenbakken te halen.
 • Het is verboden om met de ballen te gooien.
 • Het is verboden om op de rand van het springkussen te klimmen.
 • De kleine speelstructuur en de mat met (lego)-blokken is alleen voor kinderen tot en met 4 jaar en een eventuele begeleider.
 • In de grote blokkenhoek is het niet toegestaan om met de blokken te gooien.
 • Eigen consumpties mogen niet in onze kopjes/glazen worden genuttigd. U kunt eventueel plastic bekertjes kopen.
 • Afval dient in de afvalbakken te worden gegooid.
 • Het is verboden zand uit de buitenspeeltuin mee naar binnen te nemen.
 • Voetballen en dergelijke mogen alleen in de buitenspeeltuin worden gebruikt en dan bij voorkeur bij de panna-goaltjes. Niet op het terras.
 • Met natte kleren mag men NIET meer in de binnenspeeltuin spelen.
 • In de buitenspeeltuin is glas/porselein alleen op het terras toegestaan.
 • Huisdieren zijn bij Kinderpretland NIET toegestaan.

Instructies van het personeel dienen altijd te worden opgevolgd.
Door het betreden van de speeltuin verklaart u zich akkoord met onze huisregels

Het betreden en spelen geschiedt geheel op eigen risico.

Mede door het naleven van deze regels hopen we dat u een aangenaam verblijf heeft bij Kinderpretland!

 

Directie en medewerkers Kinderpretland                                                  20111003

Download de huisregels hier als pdf en print ze uit!